Nieuws

Hier vindt u meest recent nieuws.

Trefwoord:


Verlenging afspraken grensarbeiders

04-06-20

De afspraken, die Nederland en België hebben gemaakt over de behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders, zijn met een maand verlengd tot en met 30 juni 2020.… Lees meer..

Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd

04-06-20

De Europese Commissie heeft de regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd. De KKC is bedoeld voor ondernemers in het micro-, midden- en kleinbedrijf en voorziet in een garantie van 95% voor leningen van € 10.000 tot €50.000. De… Lees meer..

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

04-06-20

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de wijzigingen in de maatregelen van het noodpakket 2.0. NOW Het… Lees meer..

Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan

04-06-20

In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty’s wil het kabinet een bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen invoeren. De bronbelasting op rente en royalty’s gaat in per 2021. De bronbelasting op dividenden zou in… Lees meer..

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

04-06-20

De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt ook voor aandelen in een vennootschap die bij de schenker of de erflater tot een aanmerkelijk belang behoren.… Lees meer..

Vergoeding kosten opruimen drugsafval

04-06-20

Gedupeerden, die kosten in 2019 en 2020 kosten maken of hebben gemaakt voor het opruimen van gedumpt drugsafval, kunnen hiervoor compensatie aanvragen bij hun provincie. De nieuwe regeling is tot stand gekomen na overleg met de VNG en de provincies,… Lees meer..

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020

04-06-20

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2020 van kracht worden. Los bouw- en… Lees meer..

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

28-05-20

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen… Lees meer..

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

28-05-20

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal geven aan deze motie en of de motie zal… Lees meer..

Derde wijziging eerste tranche NOW

28-05-20

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen doen. De wijzigingen betreffen de eerste tranche van… Lees meer..