Nieuws

Hier vindt u meest recent nieuws.

Trefwoord:


Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

13-06-19

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen op een deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd.… Lees meer..

Scholingsaftrek wordt subsidie

13-06-19

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen in staat stellen om met een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot… Lees meer..

Wet arbeidsmarkt in balans

13-06-19

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. De wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers sneller een vast… Lees meer..

Datum einde arbeidscontract

13-06-19

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan daarvoor een andere dag worden aangewezen. Bij opzegging dient de werkgever een opzegtermijn in acht te… Lees meer..

Belastingdienst en AVG

13-06-19

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst niet kon voldoen aan de door de AVG gestelde eisen met betrekking tot persoonsgegevens. In een brief aan de Tweede… Lees meer..

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

13-06-19

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens een schriftelijke en vooraf gesloten… Lees meer..

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

13-06-19

Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten is per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging is om het aantal fosfaatrechten terug te… Lees meer..

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

13-06-19

De Raad van State heeft op 29 mei jl. geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak is het zogenaamde externe salderen… Lees meer..

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

06-06-19

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aangepast. De wijziging van de KOR houdt onder meer in dat er een omzetgerelateerde… Lees meer..

Aanpassing bijstand voor ondernemers

06-06-19

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld voor mensen die vanuit de bijstand een onderneming starten en voor gevestigde ondernemers met tijdelijke… Lees meer..