Nieuws

Hier vindt u meest recent nieuws.

Trefwoord:


Privégebruik auto en omzetbelasting

30-07-20

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde is dat de ondernemer voor de auto recht op aftrek van voorbelasting heeft. De… Lees meer..

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30-07-20

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de… Lees meer..

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30-07-20

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De ontvangen rente is progressief belast. Een eventuele… Lees meer..

Aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen

30-07-20

Telers van fritesaardappelen, die door de coronamaatregelen de aardappelen niet hebben kunnen verkopen, konden hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. De aanvragers moeten uiterlijk 15 september 2020 een definitieve tegemoetkoming (vaststelling)… Lees meer..

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

23-07-20

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto‚Äôs in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto. Voor de… Lees meer..

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

23-07-20

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst be√čindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer het recht heeft om… Lees meer..

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

23-07-20

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de ingehouden dividendbelasting… Lees meer..

Aandachtspunten EA-vanggewassen

23-07-20

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden. Bij inzaai op of voor 15 juli start de achtwekentermijn altijd op 15… Lees meer..

Regels scheuren grasland

23-07-20

Het kan wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor? Klei- en veengrond Op klei- en veengrond mag grasland tot en met 15 september vernietigd worden. Als er na het vernietigen een stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld en… Lees meer..

Regeling TOFA twee weken langer open

16-07-20

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan, is verlengd met twee weken tot… Lees meer..