In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 35 miljard kWh hernieuwbare elektriciteit op land wordt opgewekt. Het stimuleren van zon-PV (zonnepanelen) vindt plaats via subsidies (o.a. de SDE++, de SCE voor coöperatieve projecten en de ISDE) en fiscale regelingen (salderingsregeling en de EIA). De SDE++, waarmee de meeste grootschalige projecten worden gerealiseerd, werkt met een veilingsystematiek, waarbij de goedkoopste techniek om CO2 de reduceren als eerste in aanmerking komt voor subsidie. De verwachting is dat de 35 miljard kWh in de SDE++-ronde van 2023 gehaald wordt. Met de salderingsregeling kunnen huishoudens en anderen met een kleinverbruikersaansluiting onder gunstige voorwaarden zonnestroom opwekken. Met het oog op de dalende terugverdientijd van zon-PV heeft het vorige kabinet gekozen voor een afbouw van de salderingsregeling vanaf 2023.

Het huidige kabinet heeft echter besloten de salderingsregeling pas vanaf 2025 af te bouwen. Vanaf dat jaar mag nog maar een deel van de teruggeleverde stroom in mindering worden gebracht op de hoeveelheid stroom die is verbruikt. In 2025 en 2026 is dit nog maar 64%, teruglopend naar 28% in 2030. Vanaf 2031 kan niet meer gesaldeerd worden.

De afbouw zou ook het gebruik van batterijen voor de opslag van opgewekte elektriciteit moeten stimuleren.

Bron: Overig | publicatie | 01-06-2022