GLB-tarieven 2023 en 2024

GLB-tarieven 2023 en 2024

De minister van LNV heeft onlangs aangegeven dat de Europese Commissie de compensatieregeling voor de ecoregeling heeft goedgekeurd. Onder voorbehoud van goedkeuring van de LNV-begroting in de Eerste Kamer kunnen boeren daarmee de geplande vergoeding ontvangen voor...
Derogatie GLMC 8: niet-productief areaal 2024

Derogatie GLMC 8: niet-productief areaal 2024

De minister van LNV heeft aangegeven dat Nederland gebruik zal maken van de door de Europese Commissie geboden derogatiemogelijkheid op de goede landbouw en milieu conditionaliteit (GLMC 8) met betrekking tot niet-productief areaal. Extra optie invulling GLMC 8 Deze...
Kaartlagen waterlopen en bufferstroken vernieuwd

Kaartlagen waterlopen en bufferstroken vernieuwd

Vanaf 27 februari 2024 staan er vernieuwde kaartlagen in Mijn Percelen. Deze zijn aangepast door RVO in samenwerking met de waterschappen en moeten beter overeenkomen met de werkelijkheid. Wat is er verbeterd? De typering van de waterlopen is nu gebeurd op basis van...
Gewassen op bouwland roteren 2024

Gewassen op bouwland roteren 2024

Om GLB-steun te ontvangen, moet aan een aantal conditionaliteiten worden voldaan. Eén daarvan is de gewasrotatie-eis. Deze eis houdt in dat: op minimaal 1/3 van het bouwland een ander gewas geteeld moet worden dan in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt in 2024...
Hoger budget voor ecoregeling 2023

Hoger budget voor ecoregeling 2023

De deelnemers aan de ecoregeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Aanvankelijk was € 200 per hectare (niveau goud), € 100 (niveau zilver)...