Energie Advies

Onze energie-adviseurs helpen jou je bedrijf te verduurzamen en tegelijkertijd het beste rendement te halen uit de in- en verkoop van energie. Het kan daarbij gaan om WKK, biomassa, windparken en zonnepanelen. Wij regelen gunstige energiecontracten voor kleinverbruik en grootverbruik.

Een deel van onze klanten bestaat uit glastuinbouwbedrijven die we helpen bij het bepalen van hun strategie voor inkoop van gas en verkoop van elektra bij WKK. We maken exploitatieberekeningen en schakelen tussen diverse energiemarkten. Indien gewenst bieden we ook hands-on ondersteuning in het dagelijkse bedrijfsspecifieke energiemanagement (actieve WKK-sturing).

Daarnaast helpen we een gevarieerde groep klanten met een grootverbruikaansluiting bij de aanschaf van zonnepanelen. We verzorgen de totale begeleiding. Denk aan het verzorgen subsidie-aanvraag (SDE-regeling of andere subsidiemogelijkheden), het maken van exploitatieberekeningen, het voorbereiden van de realisatie van de installatie, een vinger aan de pols houden bij het functioneren van de installatie en het checken van bijstellingen gedurende de subsidieperiode. Ook verduurzamen en tegelijkertijd optimaal rendement behalen?

Neem contact op met Jorg van Gisbergen: +31 (0)492 33 50 20 of jorg@tendens.nu

Voor energie-advies kunt u ook de website www.tendens.nu raadplegen