Eind oktober heeft de EU-landbouwraad een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en heeft het Europees Parlement hiermee ingestemd. Het nieuwe beleid moet in 2023 ingaan.

Verduurzaming

Het nieuwe GLB is een ambitieus pakket, waarin bestaande en nieuwe maatregelen worden gecombineerd. Maatregelen, die eerder onder de vergroening vielen, gaan straks deel uitmaken van de voorwaarden voor de basispremie. De vergroeningspremie komt daarmee te vervallen. Bovenop de basispremie komen de zogenoemde nationale ecoregelingen, waarmee boeren en tuinders verder kunnen verduurzamen. 

Ecoregelingen

Hierbij kunnen boeren en tuinders die een extra bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen (bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn) extra steun krijgen. De keuze om gebruik te maken van de ecoregelingen wordt overgelaten aan de boer en tuinder.

Vervolgprocedure

Het Europees Parlement, de landbouwministers en de Europese Commissie gaan nu in een zogeheten triloog verder vergaderen. De bedoeling daarvan is om de verschillende standpunten op één lijn te brengen. Dat kan een aantal maanden duren. Er wordt verwacht dat in het voorjaar van 2021 een akkoord bereikt is. Vervolgens moet elke lidstaat een Nationaal Strategisch Plan schrijven. Hierin komt te staan hoe de lidstaat de Europese doelstellingen gaat invullen en welke financiële keuzes worden gemaakt, onder andere op het gebied van klimaat en milieu. De hoofdlijnen van dit plan zullen waarschijnlijk over enkele maanden bekend worden.

Vervallen betalingsrechten

Het systeem van betalingsrechten komt waarschijnlijk te vervallen. De directe betalingen worden rechtstreeks gebaseerd op het aantal hectares dat wordt opgegeven met de Gecombineerde opgave.

Bron: Overig | publicatie | 04-11-2020