Nieuws

Laatste nieuws

Overgangsregeling grondmonsters

Overgangsregeling grondmonsters

Per 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van kracht voor zowel grasland als bouwland. Voor bestaande