Voor landbouwers, die hun activiteiten hebben afgebouwd, is het vaak lastig een invulling te vinden voor de bedrijfsgebouwen. Het kan interessant zijn om de gebouwen te verhuren. Maar let wel op: het verhuren van gebouwen voor agrarisch gebruik valt onder de pachtwetgeving. Ongeacht welke ‘titel’ wordt gegeven aan de overeenkomst, zodra gebouwen (of grond) in gebruik worden gegeven ter uitoefening van landbouw en hiervoor een tegenprestatie (betaling) wordt bedongen, is er sprake van reguliere pacht. Dit kan door de gebruiker worden afgedwongen bij de rechter. De regels over reguliere pacht zijn dwingend recht, waarvan niet kan worden afgeweken ten nadele van de pachter. Dat betekent dat de duur van de overeenkomst zes jaar bedraagt en deze automatisch verlengd wordt.

Bron: Overig | publicatie | 27-10-2021