De RVO staat niet toe, dat in een gebruiksnormenberekening in hetzelfde jaar twee verschillende methodes worden gehanteerd bij de begin- en eindvoorraad mest. Deze situatie doet zich voor als in het ene jaar de mest gewogen en bemonsterd is afgevoerd en in het andere jaar op basis van forfaitaire normen.

Tabel: te hanteren gehaltes in mestvoorraden in gebruiksnormenberekening 2023

Afvoer 2022 Afvoer 2023 Te hanteren in gebruiksnormenberekening 2023
 Bemonsterd  Bemonsterd

 Beginvoorraad: analysegegevens 2022

 Eindvoorraad: analysegegevens 2023

 Forfaitair  Bemonsterd

 Beginvoorraad: forfaitair

 Eindvoorraad: forfaitair *)

 Bemonsterd  Forfaitair

 Beginvoorraad: analysegegevens 2022

 Eindvoorraad: analysegegevens 2022 *)

 Forfaitair  Forfaitair

 Beginvoorraad: forfaitair

 Eindvoorraad: forfaitair

*) Gehaltes eindvoorraad wijken dus af van gehaltes in opgave aanvullende gegevens

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | publicatie | 19-12-2023

RVO.nl staat niet toe dat in een gebruiksnormenberekening in hetzelfde jaar twee verschillende methodes worden gehanteerd bij de begin- en eindvoorraad mest. Deze situatie doet zich voor als in het ene jaar de mest gewogen en bemonsterd is afgevoerd en in het andere jaar op basis van forfaitaire normen.

Tabel: te hanteren gehaltes in mestvoorraden in gebruiksnormenberekening 2022

Afvoer 2021 Afvoer 2022 Te hanteren in gebruiksnormenberekening 2022
 Bemonsterd  Bemonsterd  Beginvoorraad: analysegegevens 2021; Eindvoorraad: analysegegevens 2022
 Forfaitair  Bemonsterd  Beginvoorraad: forfaitair; Eindvoorraad: forfaitair *)
 Bemonsterd  Forfaitair  Beginvoorraad: analysegegevens 2021; Eindvoorraad: analysegegevens 2021 *)
 Forfaitair  Forfaitair  Beginvoorraad: forfaitair; Eindvoorraad: forfaitair

*) Gehaltes eindvoorraad wijken dus af van gehaltes in opgave aanvullende gegevens

Bron: Overig | publicatie | 20-12-2022