Ondernemers uit alle bedrijfssectoren, die als gevolg van de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies leiden, kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Deze tegemoetkoming kan per kwartaal aangevraagd worden. Aanvragen voor het eerste kwartaal van 2021 kunnen tot en met 30 april 2021 ingediend worden bij de RVO.nl. Het percentage vaste lasten voor de ondernemers in de land- en tuinbouw bedraagt 20. Deze groep ondernemers krijgt daar bovenop een opslag van 21% voor speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Het subsidiepercentage bedraagt 85.

Voorbeeld
Een land- of tuinbouwbedrijf maakte voorheen een omzet van € 150.000 en heeft nu 45% omzetverlies.
De tegemoetkoming inclusief opslag bedraagt dan: € 150.000 x 45% x 41% x 85% = € 23.524.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | publicatie | 10-03-2021