Vanaf 2020 vervallen betalingsrechten wanneer een landbouwer twee opeenvolgende jaren over meer betalingsrechten beschikt dan hij opgeeft aan subsidiabele hectares. Daarbij vervallen eerst de niet verhuurde rechten in eigendom en pas daarna eventueel gehuurde rechten.

Tip 1 Kon u in 2020 niet alle rechten benutten en in 2021 wederom niet? Overweeg dan om de overtollige rechten te verhuren of te verkopen. Dit moet uiterlijk 15 mei gemeld worden bij RVO.nl.

Tip 2 Wanneer u rechten heeft verhuurd, is het belangrijk dat de huurder de rechten benut en laat uitbetalen. Regel in de huurovereenkomst of pachtovereenkomst waarmee ook de rechten worden verhuurd, dat de huurder hiervoor verantwoordelijk is en voor eventuele schade opdraait.

Bron: Overig | publicatie | 31-03-2021