Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld. Deze waarde is dit jaar gebaseerd op de waarde op de peildatum 1 januari 2021. 

De WOZ-waarde is van belang voor:

 • de onroerende zaakbelasting;
 • het afschrijvingspotentieel van bedrijfsgebouwen;
 • het eigenwoningforfait;
 • de waardering woningen in box 3;
 • de waterschapsbelasting;
 • de gemeentelijke heffingen;
 • de erf- en schenkbelasting.

Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te beoordelen. Dit begint met het opvragen van het onderliggende taxatierapport. Bij de beoordeling van de beschikking en het taxatierapport moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Zijn de tarieven gehanteerd voor een woning of een niet-woning en wat is daadwerkelijk de voornaamste bestemming?
 • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen, etc.)?
 • Is voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met vrijgestelde objecten, zoals de vrijstelling voor bedrijfsmatig geëxploiteerde landbouwgronden?
 • Is rekening gehouden met de vrijstelling van kassen en ondergrond voor de OZB-heffing?

Bent u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is? Maak dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar.

Bron: Overig | publicatie | 02-03-2022

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld. Deze waarde is dit jaar gebaseerd op de waarde op de peildatum 1 januari 2020. De WOZ-waarde is van belang voor:

 • de onroerendezaakbelasting;
 • het afschrijvingspotentieel van bedrijfsgebouwen;
 • het eigenwoningforfait;
 • de waardering van woningen in box 3;
 • de waterschapsbelasting;
 • de gemeentelijke heffingen;
 • de erf- en schenkbelasting.

Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te beoordelen. Dit begint met het opvragen van het onderliggende taxatierapport. Bij de beoordeling van de beschikking en het taxatierapport moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Zijn de tarieven gehanteerd voor een woning of een niet-woning en wat is daadwerkelijk de voornaamste bestemming?
 • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.)?
 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met de vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geëxploiteerde landbouwgronden?
 • Is rekening gehouden met de vrijstelling van kassen en ondergrond voor de OZB-heffing?

Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Schakelt u een deskundige in voor het bezwaarschrift en leidt dit tot een correctie van de aanslag, dan heeft u recht op een kostenvergoeding.

Bron: Overig | publicatie | 24-02-2021