Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister van LNV heeft, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de definitieve versie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) naar de beide Kamers gestuurd. Dit actieplan zal ook bij de Europese Commissie worden ingediend. Ten...
Later oogsten suikerbieten toegestaan

Later oogsten suikerbieten toegestaan

In een aantal provincies mogen suikerbieten ook na 1 december worden geoogst, aldus een nieuwsbericht van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies. Het gaat om de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg en Noord-Brabant....
Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies

Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies

RVO.nl is inmiddels gestart met het versturen van beslissingen en het uitbetalen van de basispremie, de vergroeningspremie en de hectaretoeslag voor jonge landbouwers. Controle beslissing Het is raadzaam om de bijbehorende beslissingen goed te controleren en zo...
Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst toch toegestaan

Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst toch toegestaan

De provincie Noord-Brabant sloot een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor drie jaar af met een landbouwer aangaande een perceel landbouwgrond van 2,6 hectare. In de overeenkomst was een bepaling opgenomen dat op het gepachte geen glyfosaathoudende middelen...
Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet heeft besloten extra financiële steun te verlenen aan bedrijven, die worden getroffen door de aanscherping van de coronamaatregelen. Voor deze aanpassingen wordt 1,3 miljard euro uitgetrokken. De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt ook in...