Geen aanspraak pachter op ammoniakrechten

Geen aanspraak pachter op ammoniakrechten

Er bestaat rechtspraak over wie en onder welke voorwaarden aanspraak kan maken op fosfaatrechten bij het einde van de pacht. Maar hoe zit dit bij de ammoniakrechten? In een zaak voor de pachtkamer van de rechtbank had de verpachter om ontbinding van de...
Kortere procedure toepassing innovatieve stallen

Kortere procedure toepassing innovatieve stallen

In de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel bestaat sinds 23 april 2021 de mogelijkheid om innovatieve stallen voor het beperken van emissie (geur, ammoniak en fijnstof) zo snel mogelijk in de praktijk te kunnen toepassen. Het bevoegd gezag...
Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Landbouwers kunnen in de periode van 8 tot en met 30 juni 2021 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Het voorschot bedraagt € 300 per hectare met een betalingsrecht en wordt in juli uitbetaald. Voor nog toe te kennen...