Maatregelen ruggenteelt op klei- en lössgronden

Maatregelen ruggenteelt op klei- en lössgronden

In geval van neerslag kan oppervlakkige afspoeling van percelen plaatsvinden naar nabijgelegen watergangen. Het wordt voor landbouwers met ruggenteelten op klei- of lössgrond in beginsel verplicht deze afspoeling te bemoeilijken en te voorkomen door middel van...
Gefaseerde invoering digitale mestbon

Gefaseerde invoering digitale mestbon

De invoering van de digitale mestbon (rVDM) per 1 januari 2021 is als voorwaarde opgenomen in de derogatiebeschikking 2020-2021. De wijzigingen in de regelgeving zijn in het voorjaar (Uitvoerbesluit Meststoffenwet, Ubm) en zomer (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,...
Derogatie aanvragen voor 1 februari

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Bedrijven kunnen in 2021 wederom onder voorwaarden een hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest toepassen (derogatie). De voorwaarden zijn vrijwel ongewijzigd. Een derogatievergunning aanvragen is mogelijk tot en met 31 januari 2021. Hoogte derogatie Bij derogatie...