Definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024

Vanaf 15 oktober tot en met 30 november kunnen ondernemers en adviseurs een definitieve aanvraag voor de GLB-subsidie doen. In de Gecombineerde opgave van 2024 kan men zich aanmelden voor de subsidies van 2024. Definitieve aanvraag voor 2023 Tussen 15 oktober en 30...

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

De subsidiemodule Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5 tot en met 20 oktober 2023 met een subsidieplafond van € 58 miljoen.  Investeringssteun voor energiebesparende technieken De...
Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs. Deze verplichting geldt met ingang van 2023 ook voor bedrijven in met nutriënten verontreinigde gebieden, die gebruik maken van derogatie. Wat zijn...