Kaartlagen waterlopen en bufferstroken vernieuwd

Kaartlagen waterlopen en bufferstroken vernieuwd

Vanaf 27 februari 2024 staan er vernieuwde kaartlagen in Mijn Percelen. Deze zijn aangepast door RVO in samenwerking met de waterschappen en moeten beter overeenkomen met de werkelijkheid. Wat is er verbeterd? De typering van de waterlopen is nu gebeurd op basis van...
Gewassen op bouwland roteren 2024

Gewassen op bouwland roteren 2024

Om GLB-steun te ontvangen, moet aan een aantal conditionaliteiten worden voldaan. Eén daarvan is de gewasrotatie-eis. Deze eis houdt in dat: op minimaal 1/3 van het bouwland een ander gewas geteeld moet worden dan in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt in 2024...
Hoger budget voor ecoregeling 2023

Hoger budget voor ecoregeling 2023

De deelnemers aan de ecoregeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Aanvankelijk was € 200 per hectare (niveau goud), € 100 (niveau zilver)...