Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven. Welke voorraden? De volgende voorraden meststoffen moeten worden doorgegeven:...
Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2021

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2021

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten? Algemeen Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag vast. Vastlegging van de voorraden overige...
Verlenging steunpakket in 2022

Verlenging steunpakket in 2022

Het kabinet heeft besloten om het steunpakket in verband met de coronamaatregelen ook in het eerste kwartaal van 2022 open te stellen. Het steunpakket bevat onder meer de volgende onderdelen: Om werknemers tegemoet te komen in de loonkosten wordt in het eerste...
Landbouw in het coalitieakkoord

Landbouw in het coalitieakkoord

Op 15 december 2021 hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord met daarin de plannen voor de komende kabinetsperiode gepresenteerd. De belangrijkste plannen voor de landbouw zijn: Natuur en landbouw in balans brengen door de transitie naar...
Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om de mestverwerkingsplicht over te dragen aan of over te nemen van een ander...