Subsidie behoud graslandareaal derogatiebedrijven

Subsidie behoud graslandareaal derogatiebedrijven

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt opengesteld...
Wie kan GLB-subsidies aanvragen?

Wie kan GLB-subsidies aanvragen?

Een bedrijf moet voldoen aan het begrip ‘actieve landbouwer’ om voor GLB-subsidies in aanmerking te komen. In de volgende gevallen is hiervan sprake. Hoofdactiviteit landbouw Het landbouwbedrijf staat uiterlijk op 15 mei van het aanvraagjaar onder...
Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond

Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan op te stellen. Dit vloeit voort uit de derogatiebeschikking. Landbouwers waren al verplicht de in een kalenderjaar geteelde gewassen en de aan het begin en het eind van het...
Aanvraag derogatie mogelijk tot en met 7 april

Aanvraag derogatie mogelijk tot en met 7 april

Bedrijven met minimaal 80% grasland kunnen dit jaar in de periode van 2 maart tot en met 7 april derogatie aanvragen. De verhoogde gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen bedraagt maximaal 240 kg stikstof per hectare per jaar, met uitzondering van het areaal gelegen...
Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als de inkomstenbelasting Deze regeling houdt in, dat op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven. Het restant moet...