Nieuws

Laatste nieuws

Regels uitrijden mest

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode van 1 augustus tot en

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’. Daarbij moet aan